پکیج ترکیه تایستان 91

پکیج ترکیه برای مرداد و شهریور ماه ، شامل پیجهای آنتالیا ، استانبول و کوش آداسی .

نکات سفر به ترکیه

همه جای دنيـا توريـستها براي دزدان لقمه چربي هستند و بيـشتر از مردم عادي دچار ايـن افراد ميشوند. به خصوص مسافرين اي‍رانی که فاقد کارت اعتباري بين المللي بوده و مجبورند هميشه پول نقد در نزد خود نگه دارند. اغلب ايرانياني که به ترکيه سفر ميکنند در اکثر اوقات با هموطنان خود سروکار دارند چه [...]